Negen handen op elkaar

Vernieuwen, zo krijg je ze mee!

‘Hoe krijg ik mijn team toch mee?’ Hilde, manager bij een grote welzijnsorganisatie, zucht en kijkt me vragend aan. Ze vertelt over de nieuwe koers die het management had uitgestippeld. Van haar team verwachte ze nu dat mensen mee gingen bewegen in de nieuwe manier van werken. ‘De nieuwe koers is hard nodig om te kunnen blijven bestaan ondanks de bezuinigen en daarom in het belang van iedereen,’ legt Hilde uit. Maar in haar team is er steeds weer discussie over van alles. Ondertussen ziet ze op de werkvloer geen verandering. Hilde mist betrokkenheid bij haar team. Hoogste tijd om tijdens de teamdag hier verandering in te brengen vindt ze. ‘Ik ben klaar met al die discussies en het steeds weer opnieuw uitleggen. Ik wil graag stappen vooruitzetten.’ Ze kijkt me met een strakke blik aan.

Waarom blijven uitleggen niet werkt

Hilde heeft haar best gedaan en hard gewerkt om iedereen van het belang van de nieuwe werkwijze te overtuigen. Wat ze deed zie ik meer leidinggevenden doen als het spannend wordt en mensen niet mee willen werken. Hard werken om iedereen te overtuigen. En dat is logisch, je wilt ze zo graag meekrijgen. Maar hoe hard je er ook aan trekt het helpt niet. Mensen willen namelijk niet overtuigd worden. Hoe harder je trekt hoe minder beweging er aan de andere kant komt. Pas als medewerkers aan kunnen haken bij de vernieuwing zullen ze in beweging komen. Het begint niet bij de inhoud maar bij de relatie. Hoe werkt dat?

Ga vernieuwen vanuit verbinding

Wanneer teamleden keer op keer verzanden in discussies is dat een duidelijk teken voor een gebrek aan onderlinge verbondenheid en veiligheid. Het heeft dan geen enkele zin om nieuwe stappen te willen zetten. Er moet eerst zicht komen op wat er allemaal speelt in het team. Ik adviseerde Hilde daarom om eerst te investeren in het de relatie. Als teamleden hun onderlinge relatie versterken komt er meer begrip voor elkaar. Als er onderling begrip is zijn mensen bereid om in openheid uit te spreken wat er bij hun leeft. Vanuit die openheid kun je zonder oordeel verkennen hoe ieders belangen en doelen passen in het grotere verhaal. Met deze nieuwe kennis wordt gezocht naar wat het team belangrijk vindt en hoe iedereen kan en wil bijdragen in de nieuwe situatie. In mijn ervaring gaat het zetten van stappen hierna veel sneller. Alle belemmering zijn immers benoemd en besproken. Geen redenen meer om de hakken in het zand te zetten.

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen.

(Afrikaanse gezegde) 

En wat leverde het Hilde op?

Hilde keek een beetje gespannen naar de teamdag uit. Ik moedigde haar aan om dat te delen. Op mijn vraag of er meer mensen waren die het gevoel van Hilde herkenden, bleek dat de meerderheid in het team te zijn. Hilde ontspande zichtbaar. Ze stond er niet meer zo alleen voor. Doordat ze zich kwetsbaar durfde op te stellen gaf ze een mooi voorbeeld. Door naar elkaar te luisteren en alle standpunten mee te wegen in de besluitvorming kon het team in de middag gezamenlijk vervolgstappen zetten zonder de oeverloze discussies die ze eerder moesten voeren. Prachtig vond ik dat om te zien. Want pas als mensen hun mening mogen geven en zich gehoord voelen zullen ze er echt voor gaan. werkt betrokkenheid.

Als je ook meer betrokkenheid wilt in je team of groep hoop ik dat het verhaal van Hilde je inspireerde. Kun je hulp gebruiken om samen te bewegen naar een nieuwe toekomst aarzel niet om mij te bellen of mailen. Ik help je graag verder.