Faciliteren van vernieuwingsprocessen

Wil je samen met anderen vernieuwen, bijvoorbeeld een andere missie, strategie of werkwijze creëren om klaar voor de toekomst te zijn? Vind je het belangrijk dat alle betrokkenen zich veilig, gehoord en verbonden voelen. Als facilitator van vernieuwing ondersteun ik jullie graag in dit proces. 

Een goed begeleid proces voorkomt veel frustratie in de samenwerking

Samen vernieuwen klinkt vaak simpel maar niet is minder waar. Tijdens een transitie of ander vernieuwingstraject heb je te maken met allerlei groepsprocessen. Naast de wens om vooruit te gaan spelen ervaringen uit het verleden, verschil in perspectief, diverse belangen en verschil in status een rol in groepen en organisatie. Er zijn overeenkomsten en tegenstellingen. Er komen spanningen op en tegenstelling worden soms zo versterkt dat ze leiden tot polarisatie (wij-zij denken). Het gezamenlijke doel raakt soms uit zicht. Hoe ga je om met al dat verschil? Als project- of programmamanager is het vaak lastig om naast de inhoud ook de onderlinge samenwerking goed te leiden.

Zoek jij hulp:

  • Bij de transitie naar een nieuwe koers en wil je dat iedereen aanhaakt en pro-actief meedoet?
  • Bij de start van een nieuw programma- of projectgroep en wil je samenwerken vanuit vertrouwen en met oog voor gezamenlijk resultaat?
  • Bij het samenwerken met een partnerorganisatie en wil je open mogelijkheden verkennen en komen tot samen gedragen besluiten?

Dan is het fijn om tijdens dit proces begeleiding van een ervaren facilitator in te schakelen. Het belangrijkste is dat iedereen zich betrokken voelt, eigenaarschap wil nemen en gaat voor gezamenlijke doelen en resultaat. Ik begeleid jullie met interventies die zorgen voor vertrouwen en ruimte scheppen om vanuit verbinding toekomstgericht te werken.

Britta luistert goed en vraagt door wanneer nodig. Hierdoor stemt ze haar aanpak goed af op de vraag. Ze heeft veel ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten. Dit merk je aan vele werkvormen die ze paraat heeft en op het moment doen wat nodig is. Daarnaast besteedt ze veel tijd en aandacht aan de voorbereiding van een bijeenkomst en het creëren van draagvlak bij de deelnemers. Ze begeleidt een bijeenkomst zoals van tevoren afgesproken, maar past ook (in overleg) aan wanneer nodig. Hierbij houdt ze het doel en resultaat van de bijeenkomst scherp in de gaten. Dit alles heeft geleid tot een waardevolle opbrengst.

Paulina Mol Lous, beleidsmedewerker Gemeente.
Casus: samenwerking verbeteren tussen gemeente en maatschappelijke organisatie

Dit kun je verwachten van mij als facilitator

Als facilitator vind ik starten vanuit verbinding belangrijk. Niet te snel naar oplossingen toe. Eerst ruimte bieden om overeenkomsten én verschillen in meningen en perspectief bespreekbaar te maken. Zonder oordeel en vanuit respect naar elkaar luisteren zorgt voor onderling begrip en verbinding. Door het verkennen van alle wijsheid en gebruik maken van het hele potentieel aan kennis, talent en ervaringen ontstaat een breed beeld en wordt alle aanwezige creativiteit benut. Na deze stap is het makkelijker om de best mogelijke besluiten te nemen. Besluiten die afgewogen zijn en gedragen worden door iedereen. Door het creëren van een inclusieve setting begeleid ik jullie naar een nieuwe beweging en een duurzame vernieuwing.

Als facilitator zet ik interventies in vanuit het gedachtengoed en de methode van Deep Democracy en proceswork aangevuld met mijn eigen visie, kennis en ervaring. 

Interesse? Bel, mail of app me!

Heb je hulp nodig om samen future-proof te worden? Neem dan gerust contact op, dan bespreken we je wensen. Vaak lukt het om op korte termijn een eerste sessie in te plannen. Wil je even sparren over wat er nodig is? Dan kan natuurlijk ook.