Vernieuwen met vrijwilligers

In maatschappelijke organisaties wordt steeds meer samengewerkt met vrijwilligers. Dit zorgt voor een verandering in de organisatie. Samenwerken met vrijwilligers vraagt om een helder nieuwe visie op rollen en bevoegdheden. Er zijn een breed draagvlak bij beroepskrachten, goede afspraken in de organisatie en nieuwe vaardigheden voor nodig.

Procesbegeleiding voor vernieuwende samenwerking

Samenwerken met vrijwilligers vraagt om een nieuwe visie, breed draagvlak bij medewerkers en nieuwe afspraken in de organisatie. Hoe pak je het zo aan dat iedereen meebeweegt? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich in een nieuwe rol kunnen terugvinden? Ik heb hier in de laatste jaren veel ervaring mee opgedaan bij verschillende bibliotheken en in de sector zorg- en welzijn. Samen het proces van vernieuwing ingaan, zorgt voor rust en motivatie.

Ik begeleid jullie graag om het vernieuwingsproces optimaal vorm te geven. Liefst in co-creatie, zodat iedereen eigenaarschap kan nemen.

Trainingen voor beroepskrachten

Zoek je een training om samenwerking met vrijwilligers te verbeteren? Dat kan natuurlijk ook! Ik ontwikkel graag een programma op maat voor beroepskrachten die hun begeleiding en leiderschap willen versterken. Lees hieronder ook meer over de training Op maat begeleiden van vrijwilligers die gemiddeld door klanten met een 8 wordt beoordeeld.

Door de aanpak van Britta is de thematiek samenwerken met vrijwilligers uitgebreid intern besproken en zijn alle medewerkers getraind in op maat begeleiden van vrijwilligers. We kunnen nu verder met een concreet setje van afspraken.

Gabrielle Bunnik. HR specialist, Bibliotheek Gelderland Zuid

Training Op maat begeleiden van vrijwilligers

Van beroepskrachten wordt vaak verwacht dat ze zonder vooropleiding vrijwilligers goed kunnen begeleiden. Terwijl begeleiden van mensen op intrinsieke motivatie vraagt om specifieke vaardigheden. Om beroepskrachten te ondersteunen heb ik de training Op maat begeleiden van vrijwilligers ontwikkeld. In de deze training leer ik jullie hoe je vrijwilligers optimaal motiveert en begeleidt zodat jouw maatschappelijke organisatie hun kwaliteiten optimaal benut.

Lees meer over deze krachtige training Op maat begeleiden van vrijwilligers die gemiddeld met een 8 wordt beoordeeld.