Teamcoaching innovatief samenwerken

Iedereen doet zijn best maar toch loopt jouw team niet voor op concurrenten. De teamontwikkeling blijft achter en je hebt het idee dat er misschien wel iets speelt. Als ervaren teamcoach help ik je om jullie samenwerking te versterken en jullie innovatiekracht te ontsluiten. Met als resultaat een innovatieve mindset, een effectievere samenwerking en meer werkplezier.

Mist jouw team verbinding en innovatiekracht? Tijd voor een twist!

De samenwerking in je team loopt niet lekker en dat gaat ten koste van het resultaat. Je denkt aan teambuilding of een teamtraining zodat de samenwerking verbetert, er nieuwe ideeën geboren kunnen worden en de teamleden samen duurzaam kunnen vernieuwen.

Je merkt dat:

  • teamleden weinig nieuwe ideeën inbrengen en geen eigenaarschap nemen
  • medewerkers vooral vanaf hun eigen eiland opereren en elkaar meer in de weg zitten dan dat ze samen vooruitkomen
  • het tijdens het teamoverleg lang duurt voordat er samen besluiten genomen worden
  • vernieuwing in je team moeizaam van de grond komt

Dat kan beter, anders en met een twist! Door samen te werken vanuit verbinding en open te staan voor elkaars perspectieven en ideeën, leg je dé basis voor een team dat in staat is om oplossingen te creëren die zowel innovatief als impactvol zijn.

Britta creëert een unieke coaching ervaring afgestemd op waar je team momenteel staat in termen van team dynamiek, samenwerking, productiviteit, eigenaarschap of psychologische veiligheid. Zorg ervoor dat je deze ervaring niet mist. Je team zal er sterker uitkomen dan voorheen!

Mario Aigner, Product Manager bij TomTom

Geef je team een innovatie-boost

Innovatief teamwerk is essentieel om een bedrijf vooruit te brengen en de concurrentie voor te blijven Door een veilige cultuur van samenwerking en creativiteit te bevorderen, kunnen teams samenwerken om oplossingen te creëren die zowel innovatief als impactvol zijn.

Na een teamcoaching kunnen jullie:

  • luisteren naar elkaars ideeën en deze in het eindproduct integreren
  • elkaar stimuleren om bij te dragen en het team op één lijn te houden
  • samen eigenaarschap nemen en meer betrokken zijn bij het proces

Samenwerken is de sleutel tot innovatie en het ontsluiten van het volledige potentieel van ieder teamlid. Tijdens sessies worden teamleden uitgenodigd om samen oplossingen te bedenken die creatief, innovatief en effectief zijn. Ik creëer een unieke coaching-ervaring voor je team wat resulteert in een betere samenwerking, meer creativiteit en een hogere productiviteit.

Benieuwd hoe ik jouw team verder kan helpen? Bel, mail of app me!

Ben jij klaar voor een sterker team? Tijdens een intakegesprek luister ik goed naar je vraag en doelen. Op basis daarvan bespreken we de mogelijke vervolgstappen. Dat kan een kick-offsessie met het team zijn, een teamobservatie of individuele teamgesprekken. Hiermee leg ik de basis voor committent van alle teamleden. In de vervolgsessies werkt het team gericht aan hun ontwikkeling. De coaching kan in het Nederlands, Engels en Duits.