Over Britta Lassen

Toen ik in 1986 als jonge studente naar Nederland verhuisde ervoor ik voor het eerst bewust hoe het is om uit je comfortzone te moeten gaan. Een veranderende omgeving - voor mij een nieuw land- vraagt om open te staan voor het onbekende. Een verandering is een proces. Ik moest me verhouden tot een andere cultuur, gewoontes, overtuigingen en denkbeelden. Een boeiende en niet altijd makkelijke ervaringen. Ik ontdekte al lerend wat nodig is om in een nieuwe context te kunnen bewegen. 

Kijken met een open blik

De overtuiging, dat er meer is dan één manier van doen, dat we allemaal vanuit onze eigen werkelijkheid naar een situatie kijken, heeft me geholpen om te navigeren in deze nieuwe situatie. Het gaat niet om goed of fout doen. Het gaat erom open te staan van wat je nog niet kent en te reflecteren op hoe je iets doet. Kijken vanuit verschillende perspectieven is iets wat mijn leven verrijkte. Deze ervaring vormt de inspiratie voor mijn werk.

Hoe het is om met een brede en open blik naar uitdagende situaties te kijken, wil ik jou ook zo graag laten ervaren. Ik wil je inspireren, jouw creativiteit laten stromen en teams en organisaties stappen laten zetten naar duurzame vernieuwing. Samen met jou vernieuwing in gang te zetten is wat mij drijft.

Ik heb en nieuwsgierige en creatieve houding en een brede interesse. De natuur is een van mijn inspiratiebronnen naast reizen, kunst in de breedste zin van het word en leren van andere culturen. Openstaan voor wat ik nog niet ken, prikkelt en schept voor mij kansen voor vernieuwing. Ik woon in het Oostelijke Havengebied te Amsterdam, hou van verrassingen en geniet van mijn gezin met mijn twee prachtige zonen.

Lees hieronder verder over mijn werkervaring en visie.

Britta is ondernemend en actief in mensen bij elkaar brengen op een open en warme manier. Ze brengt heel vaak nieuwe ideeën en invalshoeken in. Ze verbindt en stimuleert initiatief en daadkracht.

Jonnet Galle

Mijn werkervaring

Na mijn studie tot gedragskundige werkte ik als sociaalwetenschappelijke onderzoeker voor verschillende organisaties (VU, Defence for Children International en NIZW). Al werkend ontwikkelde ik me tot projectleider en projectmanager in het ‘sociaal domein’. Ik gaf steeds vaker trainingen en ontdekte dat mijn kracht ligt bij het begeleiden groepen en teams.

In 2010 zegde ik mijn baan op en maakte ik de twist naar zelfstandigheid. Zo kon ik me volledig focussen op het inzetten van creativiteit in organisaties. Want een ding weet ik zeker: iedereen kan creatief denken, het zit als kind al in je. Creativiteit is essentieel om je verder te ontwikkelen in het leven, zowel professioneel als privé, en precies dit wil ik organisaties zo graag brengen. Zelf sleutel ik ieder jaar aan eigen ontwikkeling door bijscholing en nieuwe dingen te leren. Ik vind het belangrijk om niet stil te staan maar me juist verder te ontwikkelen, dit vergroot je venster op de wereld. Je blik wordt steeds ruimer.

In mijn werk combineer ik elementen uit mijn opleidingen op het gebied van trainen, teamontwikkeling, creatief denken en faciliteren. Zo zet ik o.a. werkvormen in uit de methoden Deep Democracy, Transformationeel Precence en Processwork. Ik geloof dat ieder mens een grote capaciteit aan talenten heeft en ik gebruik graag de wijsheid, kennis en kunde die in jullie groep al aanwezig is. Niets is waardevoller dan sluimerend potentieel wakker maken.

Ik heb veel ervaring zowel in het werken bij maatschappelijke als ook corporate organisaties (waaronder tech). Een innovatieve houding en en samenwerking is in mijn visie in alle organisaties nodig die succesvol willen zijn.

Klanten en collega’s noemen mij warm, hartelijk en enthousiast, betrokken, inspirerend en doelgericht.

 

Mijn visie: denken en doen met een twist

Met Training with a Twist help ik organisaties duurzaam vernieuwen. Zonder vernieuwing staat op den duur namelijk iedere organisatie stil. De twist staat voor een draai naar een andere richting: door een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken, kom je tot nieuwe inzichten. Dat geeft energie en leidt tot een andere mindset. Want: anders werken begint met anders denken.

Trainer MOOI-methodiek

Naast eigenaar van Training with a Twist, ben ik trainer van de MOOI-methodiek en help ik met het verder ontwikkelen van deze methode. Via de MOOI-methodiek leer ik sociale professionals hoe ze zelf lokale vrijwilligersorganisaties kunnen adviseren. Hierna kunnen non-profitorganisaties lastige vraagstukken zelf oplossen. De MOOI-methodiek is een beproefde methode en is sinds 2010 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.