Blog Hoe maak jij ruimte voor meer invloed - diagram

Hoe maak jij ruimte voor meer invloed?

Teams en medewerkers vanuit eigen regie laten werken is tegenwoordig in veel organisatie een belangrijke beweging. Top down beslissingen en hiërarchische verhoudingen zijn niet meer van deze tijd. We opereren als netwerkorganisatie en mensen als Ricardo Semper en Jos de Blok stimuleren ons om iedereen in de organisatie vanuit eigenaarschap en eigen regie te laten werken. Maar is het geven van eigen regie wel zo makkelijk en wat heb je daarvoor nodig?

Eigen regie voeren gaat over het hebben van invloed. Een van de meest krachtige theorie over invloed is ontwikkeld door Stephen Covey. In zijn boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap spreekt hij over drie soorten van invloed:

 

  • directe invloed, dat is de invloed die we hebben op ons eigen gedrag. Een ander kun je niet veranderen! Als je je zelf pro-actiever opstelt verandert ook je omgeving. Op deze manier vergroot je je eigen invloed.
  • indirecte invloed, dat is de invloed die we kunnen uitoefenen door iemand te motiveren, complimenten te geven, te adviseren maar ook door hem te bedreigen. Of je daar iets mee bereikt hangt uiteindelijk af van de reactie van een ander. Echter door op een goede manier te beïnvloeden (let op, beïnvloeden is niet manipuleren!!) help je de ander om een beweging te maken.
  • geen invloed hebben we op een heleboel zaken, denk aan het verleden, aspecten in onze omgeving, de wereldpolitiek of het weer. Allemaal problemen waar we weinig of niets aan kunnen doen. Als we ons daar druk over blijven maken zijn we reactief bezig en dat geeft negatieve energie.

Ik maak geregeld mee hoe frusterend het is voor mensen als zij zich druk maken over de gang van zaken in hun organisatie maar tegelijk ervaren dat ze er geen invloed op hebben. Er wordt dan een hoop geklaagd of de hakken gaan keihard in het zand. Mensen haken af, zijn niet gemotiveerd en leveren matige prestaties. Dat wil je natuurlijk niet want dit soort gedrag levert een negatieve sfeer op, gaat ten koste van de productiviteit en kost je als teamleider of directie een heleboel energie.

Als je wilt dat andere meer eigen regie nemen begin dan bij jezelf

Roepen dat mensen meer eigenaarschap moeten nemen is slechts een poging om indirecte invloed uit oefenen maar in feite reactief gedrag. Het valt in de categorie geen invloed uitoefenen. In de meeste gevallen gebeurt er dan ook niet zo veel. De gedachte dat het probleem niet bij onszelf ligt is het probleem zegt Covey. Daarom is het veel beter om bij jezelf te beginnen (directe invloed) en ruimte te maken zodat de ander kan beslissen om iets op te pakken.

3 vragen om te onderzoeken hoe jij meer ruimte kunt maken voor invloed:

  • als ik meer invloed weggeef wat is hierbij belangrijk voor mij?
  • als ik meer invloed weggeef wat levert dat mij op en wat levert het de ander op?
  • als ik meer invloed weggeef wat kost me dat oftewel wat moet ik daarvoor laten?

Hoe groot de ruimte is die je als leidinggevende of coördinator aan de ander geeft, heeft te maken met je eigen overtuigingen en waarden (wees je daar bewust van!) en tegelijkertijd met wat de andere wil en kan. Als je je bijvoorbeeld heel verantwoordelijk voelt is het best spannend om een stap achteruit te zetten. En als de andere kan invloed wil hebben, mag dat dan ook?

Pas als jij een stap achteruit durft te zetten kan de ander iets oppakken

Het zal soms makkelijk gaan en vaak ook heel spannend zijn maar door te beseffen dat het niet gaat om wat andere zouden moeten doen maar wat jouw respons is op het gedrag van anderen stimuleer je anderen hetzelfde te doen. En daar gaat het volgens mij om bij handelen vanuit zelfregie.