Blog Wie meebuigt blijft succesvol - macro-opname van libelle op groene achtergrond

Wie meebuigt blijft succesvol

Wist je dat libellen meesters zijn in het meebuigen met veranderingen? Ik las dat in het prachtige herfstnummer van Natuurmonumenten en het fascineerde me. Libellen bestaan al ruim 275 miljoen jaren! Ze leefden dus al in de tijd van de dinosauriërs. En terwijl de laatste zijn uitgestorven wist de Libelle zich steeds weer aan te passen en succesvol te overleven. Wat een prestatie!

Hoe wordt er in jouw organisatie omgegaan met veranderingen in jullie omgeving? Gaan jullie door zoals jullie het gewend zijn of buigen jullie mee? Ik hoor vaak van klanten dat men door de waan van de dag niet toekomt aan nadenken en vernieuwingen. In plaats van stil te staan wordt er doorgerend. Hoe komt dat toch?

Gewoontes staan ons in de weg

Dit gedrag heeft te maken met onze gehechtheid aan gewoontes. We zijn sterk gehecht aan bepaalde manieren om iets te doen. Dat voelt veilig en heeft eerder bewezen succesvol te zijn. Gewoontes kun je zien als conditionering. We zijn ons er vaak niet eens meer bewust van dat we dingen op een bepaalde manier doen. Soms is dat effectief er zijn immers veel goede gewoontes. Maar onze gehechtheid aan gewoontes staat tegelijkertijd ook vernieuwing in de weg. Dan kun je nieuwe procedures bedenken, regels en structuren, als de gewoontes hetzelfde blijven verandert er weinig.

Wie meebuigt blijf succesvol: 3 tips

Het inzicht dat ons handelen geconditioneerd is door gewoontes geeft ons de kans om te veranderen. We hebben dan een keuze om zaken anders te doen.

Ik geef je 3 stappen die behulpzaam zijn om gewoontes te doorbreken:

1. Begin met het creëren van bewustzijn. Sta in je MT of team stil bij wat de denkbeelden en werkwijzen zijn in de organisatie. Onderzoek hoe deze gewoontes jullie manier van denken en doen bepalen.

2. Verken vervolgens welke handelingen en welk gedrag passend is bij de veranderde situatie. Wat is nodig om daar op in te spelen? Probeer dat zo concreet mogelijk te omschrijven.

3. Bedenk nu welke denkbeelden en werkwijzen jullie zouden moeten doorbreken om je aan passen aan een veranderende omgeving. Beschrijf de uitkomsten en hang deze zichtbaar voor iedereen op in de organisatie. Zo kun je continue samen sturen.

Ik hoop dat deze stappen je helpen om succesvol mee te buigen als organisatie. Want verandering daar ontkom je niet aan.

Op naar de toekomst!