Mijn aanpak

Mijn aanpak sluit altijd aan bij waar jullie op dit moment staan. Verbinding, openheid en diversiteit zijn voor mij essentieel om creativiteit in een groep aan te boren om zo te kunnen vernieuwen. Door jullie meningen, ideeën en verschillende perspectieven open te delen en te verbinden, ontdekken we samen nieuwe mogelijkheden.

Vernieuwen vanuit verbinding

De basis hiervoor is een setting waarin iedereen zich veilig voelt. Alleen dan benutten we de aanwezige diversiteit optimaal en kunnen jullie inclusief samenwerken. Ik ervaar telkens weer dat verbondenheid leidt tot een ‘hee-het-kan-dus-wél’-houding en het vertrouwen dat nodig is om samen te kunnen groeien en creëren. Samen de twist maken naar sterke verbinding. Daar zet ik me voor in!

Britta zet methodes in waarbij iedereen zich veilig voelt om te zeggen wat hij of zij wil zeggen. Door haar aanpak wordt daadwerkelijk iets neergezet met elkaar.

Tessa Pormes, Gebiedsmakelaar, Stadsdeel Amsterdam West

Aanpak op maat

Mijn aanpak sluit altijd aan bij waar jullie op dit moment staan. Door vanuit dit vertrekpunt nieuwe impulsen te geven en samen nieuwe stappen te zetten, ontstaat vernieuwing waar iedereen graag aan mee wil doen.
Omdat elke situatie, elke organisatie en elk team uniek is, werk ik graag op maat. Ik neem alle tijd voor een grondig intakegesprek. Samen bespreken we jullie specifieke vraag en het gewenste resultaat. Vanuit daar ontwikkel ik een passende aanpak en een doelgericht programma. Geen luchtkastelen maar duurzame vernieuwing waar jullie echt mee verder kunnen.

Ik begeleid jullie om effectief en toekomstgericht samen te werken.

Ben jij klaar voor een intakegesprek? Bel, mail of app me!

Ben jij benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op, dan bespreken we je wensen en de bijbehorende aanpak. Vaak lukt het om op korte termijn een eerste sessie in te plannen.

De twist in mijn aanpak staat voor een draai naar een andere richting, een ander perspectief. Door ons vraagstuk vanuit een ander oogpunt te bekijken, doen we nieuwe inzichten op en komen nieuwe oplossingen en kansen in beeld die we eerder niet zagen.