SeniorWeb – Training beter samenwerken met vrijwilligers

Wij hebben de training met Britta als inspirerend en nuttig ervaren. Met de tips zijn we meteen intern aan de slag gegaan en houden elke maand vinger aan de pols door met collega’s casussen door te spreken.De praktische voorbeelden de we kregen in de training helpen ons daarbij, de flaps hangen nog steeds in mijn kantoor.

Ingrid Kock, manager Seniorweb