Teamcoaching en het belang van investeren in teamontwikkeling - groep lachende mensen met de handen op elkaars handen

Ga je goed of ga je verder? Het belang van investeren in teamontwikkeling

Als teamleiders ken je waarschijnlijk de delicate balans tussen “goed genoeg” presteren en streven naar voortdurende verbetering. In de drukte van alledag ben je echter vaak in een situatie waarin je al blij bent met de huidige prestaties van je team. Jullie hebben drukke agenda’s, strakke deadlines en dagelijkse uitdagingen die de aandacht opeisen. Maar hier is de vraag, wil je alleen dat jullie goed gaan, of wil je dat je team verder gaat en groeit?

Teamontwikkeling is een cruciaal aspect van leiderschap dat vaak over het hoofd wordt gezien of uitgesteld vanwege de drukte van het dagelijkse werk. Je bent misschien niet echt ontevreden met de huidige resultaten van je team, het knelt nog niet maar af en toe zie je toch wat gedoe opkomen. Als teamcoach word ik vaak pas erbij gevraagd als het gedoe opgelopen is, als er eilandjes zijn ontstaan of meningsverschillen hebben geleid tot conflicten. Vasthouden aan bestaande patronen zonder te investeren in groei, leidt bovendien tot het risico om achter te blijven in een steeds veranderende omgeving.

Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het tijd is om na te denken over investeren in de ontwikkeling van je team, zelfs als je denkt dat ze het goed doen:

• Voorkomen van stagnatie
• Flexibel in kunnen spelen op uitdagingen
• Talentbehoud
• Verhogen van de efficiëntie in de samenwerking 

Je vraagt je nu misschien af hoe jij als teamleider kunt investeren in teamontwikkeling te midden van de drukte van het dagelijkse werk? Hier zijn enkele suggesties:

Maak tijd vrij: Blokkeer regelmatig tijd in je agenda voor teamontwikkelingssessies en besprekingen. Dit toont aan dat het een prioriteit is en stuurt een krachtig signaal naar je teamleden.

Stel duidelijke doelen: Bepaal welke specifieke vaardigheden of competenties je team moet ontwikkelen en stel duidelijke doelen om die doelen te bereiken.

Mentorschap en coaching: Moedig teamleden aan om mentorschappen en coaching te zoeken, zowel intern als extern. Dit kan hun persoonlijke en professionele groei versnellen.

Open cultuur: Creëer een cultuur waarin open gesprekken en eerlijke feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd. 

Continue lere: stimuleer leren van elkaar en anderen in je team. Laat teamleden in buddy groepen werken of breng ze eens in contact met andere teams of organisaties die succesvol zijn in vergelijkbare domeinen. Dit kan nieuwe perspectieven en ideeën opleveren.

Het is begrijpelijk dat je als teamleider te maken hebt met drukte en dagelijkse verantwoordelijkheden. Maar onthoud dat investeren in de ontwikkeling van je team niet alleen goed is voor hun groei, maar ook voor het succes en de veerkracht van je organisatie op lange termijn. Dus, ga je goed of ga je verder? De keuze ligt bij jou, en het antwoord kan het verschil maken tussen gewoon goed zijn en uitblinken in de toekomst.

Wil je eens sparren over hoe jullie de samenwerking in je team kunnen verbeteren? Neem gerust contact met me op M-0611053926.

 

#Leiderschap #team #ontwikkeling #innovatie #samenwerking 

 

Blog Ontsluit nieuwsgierigheid in je team - jongetje met verrekijker

Ontsluit nieuwsgierigheid in je team: de kracht van een onderzoekende houding

Nieuwsgierigheid is het verlangen om de wereld om ons heen te verkennen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang om kennis te vergaren en te leren. Op de werkvloer is nieuwsgierigheid een belangrijke aanjager voor vernieuwing. Waarom is dat zo?

Nieuwsgierigheid om anders te durven denken

Nieuwsgierigheid moedigt teams aan om meer vragen te stellen en een onderzoekende houding aan te nemen. Door “waarom?” en “hoe?” te vragen ontstaat een beter begrip van het probleem. Dit helpt hen om buiten de gebaande paden te denken en mogelijkheden te verkennen die eerder over het hoofd werden gezien.

Nieuwsgierigheid om voorbij aannames en vooroordelen te komen

Wanneer teams nieuwsgierigheid koesteren zijn ze eerder geneigd hun aannames in twijfel te trekken en vragen te stellen die hen helpen de taak beter te begrijpen. Daarbij hoort ook het doorbreken van de status quo. Dit kan teams helpen zich snel aan veranderende omstandigheden aan te passen en nieuwe uitvoerbare oplossingen te ontwikkelen.

 Nieuwsgierigheid als prikkel om te leren

Nieuwsgierigheid stelt teamleden in staat meer te leren over elkaar en de wereld om hen heen, of het nu gaat om het begrijpen van een nieuw concept of het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid.

 Nieuwsgierigheid als bindende kracht voor teams

Teamleden die oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar versterken hun band en onderling vertrouwen.

 Vernieuwing loop vast wanneer nieuwsgierigheid is geblokkeerd

Nieuwsgierigheid is dus essentieel voor teams die willen vernieuwen. Helaas hebben veel mensen hun natuurlijke drang om nieuwsgierig te zijn afgeleerd. Ze durven geen afwijkende vragen te stellen of fouten te maken uit angst om afgestraft te worden. Ze doen wat eerder werkte want dat geeft het meeste kans op succes in hun ogen. Zo hebben veel mensen hun gedrag aangepast aan wat gangbaar is binnen de organisaties en proberen nauwelijks iets nieuws uit. Je begrijpt het al, zo komt vernieuwing niet op gang.

Zo stimuleer je nieuwsgierigheid in je team: 5 tips

Gelukkig kan dat anders. Teamleiders kunnen veel doen om nieuwsgierigheid te stimuleren.

• Stel veel vragen en nodig teamleden uit om hetzelfde te doen
• Nodig je team uit om aannames en vooronderstelling bloot te leggen
• Beloon ook afwijkende meningen en perspectieven
• Stimuleer uitwisseling op persoonlijk en inhoudelijk gebied
• Moedig je team aan om inspiratie op te zoeken buiten hun eigen team, afdeling of organisatie

Wil je meer weten over innovatief samenwerken? Bel me eens voor een verkennend gesprek.